Malin Vestergren

Skrivteknik
När jag skriver BB för hand så suddar jag nästan aldrig. Jag stryker mycket hellre över det jag skrev fel och sen skriver jag rätt efter det felskrivna. Varför jag gör det vet jag inte, för att kanske veta att jag inte ska skriva likadant igen. Det är ungefär samma sak när jag ritar. Om jag drar ett sträck fel så suddar jag ut det väldigt löst, för jag vill fortfarande se det felritade sträcket. Inte en chans att jag ritar det fel igen :D